Als teammanager Inkomen voer je de reguliere PIOFA-taken uit. Daarnaast vragen de volgende thema’s bijzondere aandacht.
– Inburgering: implementeren van de nieuwe wet Inburgering in samenwerking met de teams en Sociaal beleid en Bedrijfsvoering. Dit vraagt de komende maanden intensieve sturing in samenwerking met de daarvoor ingerichte werkgroepen.
– Toeslagenaffaire: monitoren en terugkoppelen aan de verantwoordelijke wethouder.
– Ooievaarspas: uitvoering Publieke Dienstverlening, hier ligt een personeelsvraagstuk.
– Afronden en wanneer nodig upgraden van de Covid-regelingen.

Daarnaast vragen we de kandidaat een (prominente) rol te vervullen in
– Doorontwikkeling van het Sociaal domein (procesverbetering, verbeteren managementinformatie, eenduidige sturing etc.);
– Integrale aanpak uitvoering kadernota’s.

Om een gedragen en duurzaam resultaat te bereiken is het noodzakelijk dat verbeteringen in samenspraak en samenwerking met de teammanagers en medewerkers wordt opgepakt. Zoeken naar oplossingen, ruimte creëren, doorvoeren van verbeteringen en ook de rust bewaren.

Deze opdracht duurt 6 maanden en betreft 36 uur per week.

Bent u geïnteresseerd, mail dan naar fleur@koopmanoptima.nl