Voor een gemeente in Utrecht zijn wij op zoek naar een teamleider lokaal team voor 28 uur per week.

Opdracht
Het Lokaal Team wordt gevormd door 14 medewerkers die de inwoners van de gemeente helpen om zo goed mogelijk te kunnen participeren in de samenleving. Ze begeleiden cliënten in de leeftijd van 0-100 jaar met uiteenlopende problemen die meerdere aspecten van het leven raken; van psychiatrie, verstandelijke beperkingen, financiële- en  opvoedproblematiek tot problemen bij de ouderen doelgroep. Als teamleider ben je betrokken bij de opdracht die het Lokaal Team heeft. Je stuurt hen aan waar nodig en bij waar kennis en ontwikkeling nodig is.

De teamleider is de schakel tussen verschillende organisaties waar het Lokaal Team mee samenwerkt. Je vertegenwoordigt het team bij de ontwikkelingen in de regio, hebt overleggen met regiogemeenten en met de uitvoeringsorganisatie BBS, waarbinnen 3 gemeenten samenwerken in het sociaal domein. Je stuurt met de samenwerkende partijen op efficiënte en passende dienstverlening en de implementatie van verschillende wetgevingen in het sociale domein.

Tevens adviseer je management en beleidsadviseurs over de ontwikkelingen in het sociale domein vanuit sturingsinformatie en casuïstiek.

Deze opdracht duurt 3 maanden.

Bent u geïnteresseerd, mail dan voor 1 juli naar fleur@Koopmanoptima.nl