Strategisch Adviseur Sociaal Domein

Als Strategisch Adviseur Sociaal Domein heb je een scherp oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen die draaien om het Sociaal Domein. Je kunt die ontwikkelingen goed duiden en helder vertalen naar de gemeente. Je bent een stevige en creatieve sparringpartner voor het bestuur, het management en beleidsprofessionals. Je bent nieuwsgierig, ondernemend en breed georiënteerd. Je kent de relevante netwerken en gesprekspartners op het gebied van zorg, onderwijs en participatie. Je vindt integraal denken en handelen vanzelfsprekend en je werkt graag samen. Je kunt goed richting bepalen en weet daaraan vast te houden. Je bent wendbaar zonder koers te verliezen. Je voelt je thuis bij de kernwaardes vertrouwen, solidariteit en eenvoud.

De Strategisch Adviseur Sociaal Domein:

  • Voert inhoudelijk regie op “onderzoek en advies” over complexe vraagstukken. Zorgt voor het ontwikkelen van scenario’s voor de aanpak van die vraagstukken, zodat de organisatie en het bestuur heldere keuzes krijgen voorgelegd;
  • Ontwikkelt samen met interne en externe belanghebbenden kaderstellend beleid. Dit beleid vertoont een grote mate van samenhang binnen het sociaal domein. Het bevat concrete en meetbare doelen, die vertaald zijn naar haalbare en meetbare resultaten, waarvoor draagvlak bestaat;
  • Draagt zorg voor de monitoring van de resultaten die worden behaald en adviseert herover richting het bestuur en richting de uitvoeringsorganisaties. Werkt hierin samen met beleidsregisseurs binnen het sociaal domein;
  • Neemt deel aan het Strategennetwerk binnen de gemeente en zorgt samen met hen voor een integrale benadering van de opgaven in het sociaal domein; 
  • Is eerste “gesprekspartner” voor wethouder(s) college, management en medewerkers;

Neemt deel aan landelijke en regionale netwerken en bouwt daarin een relatienetwerk op en behartigt zo de belangen van de gemeente.

Bent u geinteresseerd, mail dan uw CV naar fleur@koopmanoptima.nl

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.