Voor een gemeente in Zuid-Holland zijn wij op zoek naar een Senior-adviseur Organisatieontwikkeling Sociaal Domein voor 24 uur per week.

Opdracht
In de afgelopen periode zijn in gesprekken tussen MT-sociaal domein en het directieteam de opgaven verkend en is een aantal besluiten genomen om het MT-sociaal domein de komende periode te versterken en ondersteunen op weg naar een meer robuust ingerichte organisatie en werkwijzen.

Zo wordt er naast de senior-adviseur organisatieontwikkeling een programmamanager aangetrokken voor de kostenbeheersing in het sociaal domein, wordt de directiebetrokkenheid groter en wordt een interimmanager aangetrokken voor de afdeling sociaal domein. Deze laatste zul jij met raad en daad(!) terzijde staan daar waar het de doorontwikkeling van de organisatie betreft.

Jouw opdracht bestaat uit:

  • het analyseren van de mate waarin de huidige organisatiestructuur (ordening, span of attention / control, aantal lagen etc.) en werkprocessen (beleidsvorming en uitvoering) adequaat zijn ingericht in het licht van de door het directieteam uitgezette koers voor de gehele organisatie in het licht van de visie Zoetermeer 2040.
  • Het doen van voorstellen aan het MT-sociaal domein en directieteam over de meest wenselijke en effectieve vervolgstappen in het licht van 2040 en de brede organisatieontwikkeling in de gemeente. Deze voorstellen dienen betrekking te hebben op de structuur maar ook op de sturing, rollen, taken en verantwoordelijkheden alsmede op samenwerkingsrelaties binnen en buiten het sociaal domein. Een eerste voorstel voor een nieuwe structuur van het sociaal domein dient na 4 maanden gereed te zijn.
  • Het voorbereiden en coördineren van de besluitvorming over de organisatieontwikkeling.
  • Het ondersteunen en ontzorgen van het interim MT-lid / hoofd sociaal domein op de inhoudelijke voortgang van de organisatieontwikkeling EN het zorgdragen voor de verbinding met de betreffende teammanagers, medewerkers en OR daarover.

Deze opdracht duurt een jaar.

Bent u geïnteresseerd mail dan voor 1 juli naar fleur@koopmanoptima.nl