Voor een gemeente in het midden van het land zijn wij op zoek naar een projectleider. 24 -28 uur per week. Gedurende 5 maanden.

De projectleider is verantwoordelijk voor de invulling, uitvoering en monitoring/evaluatie van thema’s. Het gewenste eindresultaat en uitvoering, alsmede een activiteitenplanning is opgenomen in het uitvoeringsplan 2022. Van de projectleider zal worden verwacht de volgende werkzaamheden uit te voeren:

  • Aansturen van en samenwerken met ingehuurde uitvoerende partijen
  • Bewaken van budgetten in tijd en geld, kwaliteitsbewaking en risicobeheersing binnen de projecten
  • Implementatie uitkomsten verkennend onderzoek
  • Opzetten, aansturen en afstemmen monitoring en evaluatie
  • Rapporteren voortgang projecten aan programma manager
  • Adviseren ten aanzien van strategie en inhoud voor nieuw op te zetten projecten
  • Samenwerken met team werkgeversaanpak en team RBM
  • Afstemming met en input leveren aan communicatieadviseur
  • Organiseren, voorbereiden en voorzitten kwartaaloverleg projectuitvoering

Bent u geïnteresseerd, mail dan voor 16 mei naar fleur@koopmanoptima.nl