Opleiden

Koopman Optima investeert in kennisontwikkeling

Wij ondersteunen ontwikkeling in de wetenschap dat wij daarmee met name de lokale overheid kunnen helpen. Wij doen dat op vakgebieden waar bij gemeenten vraag naar is. Op dit moment bieden wij scholing in onderwijshuisvesting en Wmo aan.

ONDERWIJSHUISVESTING

De wet- en regelgeving over onderwijshuisvesting wordt vaak als complex en ingewikkeld ervaren. Waartoe is de gemeente verplicht? Welke rechten hebben schoolbesturen? Op welke manier kunnen gemeenten en schoolbesturen invulling geven aan hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de huisvesting van scholen? Dat kunnen lastige vragen zijn, zeker als u nog niet zo lang op het taakveld onderwijshuisvesting werkzaam bent. Deze module verschaft u in één dag kennis en inzicht in de rechten en plichten van zowel de gemeente als het schoolbestuur op het gebied van onderwijshuisvesting. Daarnaast wordt u bijgepraat over de belangrijkste actuele ontwikkelingen. Onder meer de volgende onderwerpen komen aan bod:

 

  • De wettelijke basis (wat zegt de wet over onderwijshuisvesting?)
  • De lokale spelregels (de verordening onderwijshuisvesting uitgelegd)
  • Wie betaalt wat? (de wijze waarop onderwijshuisvesting wordt bekostigd)
  • Nut en noodzaak van een IHP (wat is een Integraal Huisvestingsplan en wat kun je ermee?)
  • ‘Trending topics’ in onderwijshuisvesting (wat houdt gemeenten en schoolbesturen vandaag de dag bezig als het gaat om onderwijshuisvesting?)

 

De module is gericht op (beleids)medewerkers onderwijshuisvesting bij zowel gemeenten als schoolbesturen. Uiteraard is het mogelijk uw specifieke casus of vraag vooraf voor te leggen aan de docent zodat deze verwerkt kan worden in het programma. Deze module kan desgewenst ook als in-huis training bij u op locatie worden verzorgd.

 

Duur:                     1 dag

Uw investering:   € 395,- per persoon excl. btw en incl. koffie, thee, lunch en cursusmaterialen

Datum:                  11 juni 2019

Locatie:                 Zwolle

 

Wilt u meer weten over deze training of wilt u zich inschrijven?
Neem dan contact op met onze specialisten Jos Wortelboer of Martijn Droog.

E-mail Jos Wortelboer:  jos@koopmanoptima.nl            Telefoonnummer: 06 51 68 28 84

E-mail Martijn Droog:   martijn@koopmanoptima.nl     Telefoonnummer: 06 53 11 90 74

 

Expertmeeting onderwijshuisvesting

Iedereen die al wat meer ervaring heeft op het taakveld onderwijshuisvesting en het belangrijk vindt om zijn expertise op peil te houden, is welkom op de expertmeeting onderwijshuisvesting. Onder begeleiding van een specialist op het gebied van onderwijshuisvesting gaat u in een kleine setting (max. 10 personen) aan de slag met concrete, actuele vraagstukken die u dagelijks tegenkomt in uw werk. In de ochtend belicht de specialist de belangrijkste actuele ontwikkelingen op het vakgebied. Daarbij wordt aandacht besteed aan relevante jurisprudentie en (beleids)voornemens van de VNG en de Rijksoverheid, zoals het gezamenlijke plan van de VNG en de sectorraden over renovatie of het wetsvoorstel ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’. Aan het einde van de ochtend bent u weer helemaal bij op het gebied van onderwijshuisvesting!

 

De middag is speciaal bedoeld voor het uitwisselen van ervaringen en het stellen van vragen aan de hand van casussen die de deelnemer zelf kan inbrengen. Deze module is bij uitstek geschikt om op locatie te organiseren met de (beleids)medewerkers onderwijshuisvesting van samenwerkende gemeenten, maar uiteraard bent u ook van harte welkom op één van de genoemde data.

 

Duur:                     1 dag

Uw investering:   € 395,- per persoon excl. btw en incl. koffie, thee, lunch en cursusmaterialen

Datum:                  6 juni 2019

Locatie:                 Afhankelijk van de herkomst van de deelnemers Utrecht, Zwolle of Alkmaar

 

Wilt u meer weten over de expertmeeting of wilt u zich inschrijven?
Neem dan contact op met onze specialisten Jos Wortelboer of Martijn Droog.

E-mail Jos Wortelboer:  jos@koopmanoptima.nl           Telefoonnummer: 06 51 68 28 84

E-mail Martijn Droog:   martijn@koopmanoptima.nl    Telefoonnummer: 06 53 11 90 74

OPLEIDING IN HET SOCIAAL DOMEIN

Koopman Optima werkt samen aan scholing in het sociaal domein met hoge school Inholland en met de gemeente Alkmaar en werkorganisatie De BUCH. Daarbij komt onze visie op meer klantgerichte dienstverlening in de opzet van de opleidingen tot uiting.

 

Wmo-consulent

Bent u toe aan om- of bijscholing? Dan is wellicht de opleiding Wmo-consulent iets voor u.

 

Gemeenten voeren de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) uit. Zij zijn er verantwoordelijk voor dat kwetsbare burgers de juiste voorzieningen krijgen en zo kunnen blijven meedoen in de samenleving. Als WMO consulent handelt u zorgaanvragen van burgers af. U zorgt ervoor dat iemand bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, dagbesteding of een traplift krijgt. Bent u iemand die zich graag verdiept in anderen, altijd mogelijkheden ziet en gemakkelijk communiceert? Wilt u als WMO consulent concrete oplossingen zoeken voor burgers? De post-hbo opleiding WMO consulent stoomt u in twaalf bijeenkomsten klaar voor de beroepspraktijk. De opleiding behandelt alle facetten van gemeentelijke dienstverlening.

Voor verder informatie en een brochure, verwijzen wij graag naar de website van hogeschool Inholland.

 

Het is eveneens mogelijk de opleiding in company aan te bieden!

 

Duur:                             12 tweewekelijkse bijeenkomsten van 9:30 tot 16:30 uur

Uw investering:            € 3.585,- excl btw

Datum:                          12 april 2019

Locatie:                         Alkmaar

Afronding:                    erkend post-hbo certificaat Inholland Academy

 

Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen.  Dat kan met Marc Pothast of Fleur Zeegers.

E-mail Marc Pothast:   marc@koopmanoptima.nl           Telefoonnummer: 06 48138221

E-mail Fleur Zeegers:   fleur@koopmanoptima.nl            Telefoonnummer: 072-2029288