Voor een gemeente in het oosten van het land zijn wij op zoek naar een kwaliteitsmedewerker Jeugd voor 24 uur per week.

Als kwaliteitsmedewerker sociaal domein – Jeugdzorg ben jij de verbindende factor tussen beleid en uitvoering. Je bent verantwoordelijk voor het optimaliseren van de kwaliteit van de dienstverlening en het continue verbeteren van de processen. 

De kwaliteitsmedewerker sociaal domein is een nieuwe functie, waarbij de focus ligt op de Jeugdzorg. Dit betekent dat jij het kwaliteitshandboek voor de front, mid- en backoffice ontwikkelt. Je zorgt voor de samenhang van processen, richtlijnen en kaders en voor het in kaart brengen van risico’s. Hierbij werk je nauw samen met de collega’s die werken in het sociaal domein, de senior backoffice en de juridisch beleidsadviseur van team Beleid. 

Jouw werk:

  • Je schrijft en onderhoudt werkprocessen, procedures en formats en zorgt voor borging ervan.
  • Je vertaalt tactisch beleid naar werkprocessen en kaders.   
  • Je bewaakt en toetst de uniformiteit in de uitvoering. 
  • Jij onderzoekt en analyseert wat er rond de kwaliteit van de uitvoering jeugd beter kan en doet verbetervoorstellen.
  • Je voert kwaliteitscontroles uit en levert een bijdrage aan (management)rapportages en audits.
  • Jij verzamelt relevante data, analyseert deze en verwerkt de bevindingen in concrete adviezen voor de uitvoering en het beleid.
  •  Je levert input en denkt mee over het nog te ontwikkelen kwaliteitsmanagementsysteem voor het sociaal domein. 
  • Samen met de functioneel beheerder test en controleer je of de inrichting van het automatiseringspakket voldoende aansluit bij de werkprocessen en werkinstructie. 

Deze opdracht heeft een duur van 9 maanden.

Bent u geïnteresseerd, mail dan voor 17 juni naar fleur@koopmanoptima.nl