Voor een opdrachtgever in het midden van het land zijn wij op zoek naar een junior projectleider voor 28 uur per week.

De eenheid Wegen en Kanalen heeft de zorg voor de provinciale infrastructuur. De eenheid is verantwoordelijk voor het bouwen en beheren van de provinciale wegen, waterwegen en de objecten die daaraan gerelateerd zijn zoals bruggen en sluizen. De eenheid zorgt ervoor dat de benodigde infrastructurele voorzieningen worden gerealiseerd en dat het benodigde onderhoud wordt uitgevoerd (in eigen beheer of via uitbesteding aan derden).

De eenheid bestaat uit de volgende teams: Project Sturing, Project Advies, Programmamanagement, Ontwikkeling en Expertise, Infrastructuur en Vaarwegbeheer.

Deze functie valt binnen het team Project Sturing. Dit team zorgt voor zorgt voor het Dagelijks onderhoud van ons areaal en projectmanagement van groot onderhoud projecten, verkenningenstudies, planstudies, voorbereiding en realisatie op het gebied van wegen, vaarwegen, kunstwerken en voor het uitvoeren van bodem- en asbestbodemsaneringen.

Wij hebben een groot portfolio met allerlei verschillende projecten (wegen, vaarwegen, openbare verlichting, civieltechnische kunstwerken en oeverbescherming).

Als junior projectleider word je ingezet op diverse (uitzoek-)klussen/deelprojecten die bij projecten spelen of op termijn gaan spelen. Het werk heeft te maken met de techniek, de omgeving en de projectbeheersing van het project. Je bent dus van alle markten thuis.

Bent u geïnteresseerd, mail dan voor 16 mei naar fleur@koopmanoptima.nl