Als contractmanager zorg jij voor goede afspraken en onderhoud je de relaties met diverse zorgaanbieders, met Wmo-Als aandachtsgebied. Je ziet erop toe dat de gemaakte afspraken worden nagekomen Dat is belangrijk om de gewenste resultaten te realiseren en om de financiële risico’s en kwaliteitsrisico’s te beperken. Je hebt regelmatig overleg met opdrachtgevers, collega’s van diverse afdelingen, gecontracteerde partijen en betrokkenen in de regio. Je hebt ervaring als contractmanager binnen een gemeente. Verder schakel je snel en  en weet je verschillende belangen juist in te schatten Geïnteresseerd? Neem voor 3 april contact op met Ingeborg@koopmanoptima.nl