Disclaimer

Disclaimer

Koopman Optima B.V. (Kamer van Koophandel: 64800164), hierna te noemen Koopman Optima, verleent u hierbij toegang tot koopmanoptima.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

 

Koopman Optima behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

De informatie op koopmanoptima.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Koopman Optima B.V..

 

Beperkte aansprakelijkheid

Koopman Optima spant zich in om de inhoud van koopmanoptima.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 

De op koopmanoptima.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Koopman Optima.

 

In het bijzonder zijn alle prijzen op koopmanoptima.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

 

Voor op koopmanoptima.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Koopman Optima nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Koopman Optima.

 

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Koopman Optima, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.