Kerntaken:

 • Geeft functioneel leiding aan de medewerkers uit het team Sociaal Domein (specialisten, adviseurs, klantmanagers, administratie enz.), plant en verdeelt  werkzaamheden en taken en draagt zorg voor afstemming, zowel binnen het eigen Cluster alsook met de andere Clusters;
 • Voert de gesprekken met de medewerkers over hun functioneren, over de voortgang van werkzaamheden en over de resultaten en legt daarbij de verbinding met het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein (planning, realisatie en afspraken);
 • Draagt zorg voor de kwantitatieve en kwalitatieve bezetting van het Team (vast en flexibele schil);
 • Draagt zorg voor de benodigde cursussen en opleidingen t.b.v. de medewerkers in het Cluster;
 • Vormt samen met de Teammanager en de Business Controller het MT van Sociaal Domein;
 • Adviseert over brede en complexe vraagstukken op het taakveld Sociaal Domein en de relatie met externe ketenpartners (UWV, SVB, CAK, SW-bedrijf, Bewindvoerders, Zorgleveranciers etc.) en initieert verbetervoorstellen;
 • Draagt zorg voor het opstellen van het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein en de afstemming met de gemeenten;
 • Draagt zorg voor de doorvertaling van het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein naar de uitvoering, zowel voor reguliere taken als voor projecten;
 • Heeft de regie bij het opstellen van de Kwartaal-rapportages en de afstemming met de gemeenten;
 • Vervult de Projectleidersrol voor de eigen en gemeentelijke projecten;
 • Signaleert, volgt en evalueert ontwikkelingen op het vakgebied en vertaalt de ontwikkelingen naar projecten en de uitvoeringspraktijk;
 • Ontwikkelt beleids- en beheersinstrumenten voor het Team en geeft leiding aan de verbeterteams (procesoptimalisatie).

Functie eisen:

 • Ervaring met leidinggeven/coördineren ( > 3 jaar) is een vereiste
 • Met name coachen, sturen op resultaten en het voeren van IWop-gesprekken met medewerkers.
 • Het gaat om een sub-team met klantmanagers Wmo en deels Participatie.
 • Opleidingsniveau Hbo+/ WO

Deze opdracht duurt 3,5 maand. Betreft 32 uur per week.

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met Gerjan. gerjan@koopmanoptima.nl of 0615965405