Voor een gemeente in het midden van Nederland zijn we op zoek naar een concernmanager Sociaal Domein voor 36 uur per week.

Het sociaal domein heeft met diverse uitdagingen te maken, waaronder de integrale toegang en de taskforce besparingen. Als manager van het sociaal domein stuur je vier teamleiders aan.

Opdracht

  • Een duidelijke visie op het sociaal domein en zorgdragen voor regie en integraliteit binnen het sociaal domein
  • Eerste aanspreekpunt en sparringpartner voor het college en de gemeentesecretaris met betrekking tot de inhoudelijke koers en de transformatie van het sociaal domein.
  • Verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het sociaal domein waaronder het nader vormgeven van het uitvoeringsplan van de transformatie. Je bouwt voort op alle goede en in gang gezette bewegingen in het sociaal domein.
  • Verantwoordelijk voor de uitvoering en monitoring van de taskforce bezuinigingen in het sociaal domein.
  • Aansturen van de teamleiders en sturen op ontwikkeling op basis van de besturingsfilosofie van de gemeente. Je bent een natuurlijke leider en treedt op als een verbindende schakel binnen het managementteam van het sociaal domein.
  • Je hebt een voorbeeldfunctie en belangrijke rol in het neerzetten en doorontwikkelen van de gewenste cultuur van het sociaal domein.
  • Sturing en control op de bedrijfsvoeringsaspecten, waaronder de financiën, binnen het sociaal domein.
  • Eindverantwoordelijk voor de totstandkoming, uitvoering en monitoring van teamplannen van het sociaal domein.

Deze opdracht duurt 6 maanden .

Bent u geïnteresseerd, mail dan voor 6 mei naar fleur@koopmanoptima.nl