In het zuiden van het land zijn wij op zoek naar een Directeur Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein voor 36 uur per week. De Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein, hierna te noemen MGR, heeft de afgelopen twee jaar een forse ontwikkeling doorgemaakt. Op grond van een...

Voor een gemeente in Limburg zijn wij op zoek naar een Beleidsmedewerker maatschappelijke ontwikkeling voor 36 uur gedurende een jaar. Als beleidsmedewerker maatschappelijke ontwikkeling voer je verspreid over het jaar een afwisselend aantal taken uit. Je levert een bijdrage aan beleidsevaluatie, -bijstelling en -voorbereiding en daarbij...

Voor een gemeente in Overijssel zijn wij op zoek naar een senior adviseur voor 32 uur per week, gedurende een jaar. Jouw werkomgevingHet SWT heeft zich de afgelopen jaren als organisatie sterk ontwikkeld. Er is veel aandacht voor leren en ontwikkelen geweest en van oude bloedgroepen...

In verband met een capaciteitstekort binnen deze organisatie zijn zij op korte termijn op zoek naar een Beleidsmedewerker Sociaal Domein voor gemiddeld 20 uur per week tot 1 maart 2022. Taken: Armoedebeleid Uitvoering van de beleidsacties uit het beleidsplan armoede 2021-2025 Samen met beleidsmedewerkers, managers en...

Als teammanager Inkomen voer je de reguliere PIOFA-taken uit. Daarnaast vragen de volgende thema’s bijzondere aandacht.- Inburgering: implementeren van de nieuwe wet Inburgering in samenwerking met de teams en Sociaal beleid en Bedrijfsvoering. Dit vraagt de komende maanden intensieve sturing in samenwerking met de daarvoor...

Voor een gemeente in het zuiden zijn wij op zoek naar een Beleidsmedewerker Maatschappij voor 36 uur. Als beleidsmedewerker maak je onderdeel uit van het team maatschappij en accommodatie . Binnen het team is het samenhangende beleid op het gebied van het sociaal domein...

Wij zoeken altijd beleidsadviseurs onderwijshuisvesting ter versterking van ons team Vastgoed. Heb je kennis van en ervaring met onderwijshuisvesting, ervaring met besprekingen met schoolbesturen en andere maatschappelijke organisaties, neemt contact met ons op! bel of mail met Marc Pothast, via 06-48138221 of marc@koopmanoptima.nl ...

Voor het team vastgoed zijn wij altijd op zoek naar beleidsadviseurs en projectleiders (accommodatiebeleid, cultuur-, sport en welzijnsorganisaties). Heeft u interesse, neem dan contact met ons op via het contactformulier....