Voor een gemeente in Brabant zijn wij op zoek naar beleidsmedewerker(s) voor de onderdelen cultuurbeleid en minimabeleid

Wat ga je doen?
Op het gebied van Cultuur:
Met verschillende (maatschappelijke) partners zoals bibliotheek, cultuureducatie, lokale media, moeten afspraken gemaakt worden over de overgang van Haaren naar Oisterwijk. Deze afspraken moeten vervolgens ook intern uitgewerkt worden bijvoorbeeld in begrotingsvoorstel en subsidieregelingen en mogelijk een collegevoorstel.

Op het gebied van Minimabeleid:
Samen met de evenknie in Haaren moet de overdracht van de collectieve zorgverzekering geregeld worden. Daarnaast moeten afspraken gemaakt worden met Stichting Leergeld en het Declaratiefonds over de overgang naar de gemeente Oisterwijk en moet de communicatie richting klanten worden voorbereid.

Deze opdracht betreft 8 uur. Gedurende 3 maanden.

Bent u geïnteresseerd, mail dan voor 10 september naar fleur@koopmanoptima.nl