In verband met een capaciteitstekort binnen deze organisatie zijn zij op korte termijn op zoek naar een Beleidsmedewerker Sociaal Domein voor gemiddeld 20 uur per week tot 1 maart 2022.

Taken:

Armoedebeleid

 • Uitvoering van de beleidsacties uit het beleidsplan armoede 2021-2025
 • Samen met beleidsmedewerkers, managers en wethouders van de gemeente de beleidskoers op het gebied van Jeugdhulp(preventie) bepalen:

> Uitvoering geven aan het Koersdocument preventie.
> Regisseren van preventieve activiteiten gericht op opvoedondersteuning; Voorzorg, Houvast, Maak jij het verschil voor een kind?, Buurtgezinnen, nu niet Zwanger en Kansrijke start.
> Uitwerking thema Klaar voor de Toekomst; trekkersrol samen met Leon Custers (Kwadrant) en actualisatie van het Convenant Veilige School (acties uit de Regionale Ontwikkelingsagenda jeugd).
> Deelname kernteam preventie, provinciale werkgroep pleegzorg en het subsidieteam.

 • Contactpersoon AKJ (advies en klachtenbureau jeugdzorg)
 • Organiseren van het Vangnetoverleg, overleg CJG en IB’ers en het overleg Jeugd aan zet (overleg dat ontstaan is in de coronatijd om samen met lokale partners aanbod te creëren voor vrijetijdsbesteding voor jeugdigen in coronatijd).

Integriteit is één van de kernwaarden van onze organisatie. De kandidaat moet een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen. Er kan pas met de opdracht gestart worden op het moment dat de originele VOG is afgegeven.

Kandidaatomschrijving

Functie-eisen:

 • HBO diploma op het vakgebied
 • Enkele jaren werkervaring als Beleidsmedewerker Sociaal Domein bij een gemeente
 • Resultaatgerichte, dienstverlenende en flexibele instelling
 • Goed kunnen plannen, prioriteiten stellen en het vermogen hebben om problemen gestructureerd te benaderen/aan te pakken
 • Gevoel voor bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Competenties: ondernemingszin, creativiteit, visie, omgevingsbewustzijn, regisseren

Bent u geïnteresseerd mail dan voor 13 oktober naar fleur@Koopmanoptima.nl