Voor een gemeente in Overijssel zijn wij op zoek naar een beleidsmedewerker Sociaal domein voor 28 uur per week.

De opdracht kent twee onderwerpen:

1. Nieuw voorveld-beleid
Het tot stand brengen van een nieuw integraal welzijnbeleid, waar zowel welzijn als preventieve gezondheid onderdeel van uit maakt. Betreft niet alleen inhoudelijk, maar ook procesbegeleiding/coördinatie samenwerkingspartners, omdat externe partijen die zich in het voorveld begeven ook een actieve bijdrage leveren aan de inhoud. Naast het tot stand brengen van het nieuwe welzijnsbeleid, ben je gedurende de periode dat je hiermee aan de slag gaat ook aanspreekpunt voor een aantal partijen die in het voorveld actief zijn, zoals: SAAM WELZIJN
INFOPUNTEN
Aanspreekpunt voor (nieuwe) initiatieven vanuit het ‘voorveld’
Tijdelijk aanspreekpunt Kulturhuzen.

2. Doorontwikkeling toegang
De gemeentelijke toegang (SamenDoeninDalfsen/MDT’s) moet doorontwikkeld worden. Doel van deze doorontwikkeling is dat de samenwerking met het voorveld wordt verbeterd. Momenteel werken we vanuit de gemeente in MDT’s en is er een soort van netwerksamenwerking in de SKT’s. Onderzocht moet worden of deze twee in de huidige vorm voort moeten blijven bestaan. Dit moet nog vanaf de basis worden opgepakt. Dit betekent dat je met name aan de slag gaat als projectleider hiervoor, waarbij je met name stuurt op het proces. De inhoud zal moeten komen vanuit de professionals, management en bestuur.
Eenheid Maatschappelijke Ondersteuning, team Beleid
 De eenheid Maatschappelijke Ondersteuning is in het kader van de transformatie druk bezig met een organisatieontwikkeling. De gemeente heeft een behoorlijke ambitie om lokaal uitvoering te geven aan de zorg en ondersteuning van onze burgers. De raad heeft hiervoor de transformatienota vastgesteld. 
 
We maken werk van de verantwoordelijkheid voor zorg en welzijn, koersen op maatwerkafspraken en werken aan een toekomstbestendige structuur met als doel: Prettig wonen, werken en leven in de gemeente. Daarnaast kennen we ons collectieve doel, waarbij centraal staat dat we voor ieder vraagstuk streven naar een passende oplossing .

Deze opdracht duurt 3 maanden.

Bent u geïnteresseerd, mail dan voor 23 september naar fleur@koopmanoptima.nl