Voor een gemeente in het westen zijn wij zo zoek naar een Beleidsadviseur Sport voor 18 uur per week.

Wij zijn op zoek naar een beleidsadviseur die weet welke maatschappelijke vraagstukken er spelen om inwoners zo goed mogelijk te laten meedoen. Je komt te werken voor één van de grootste gemeenten van Nederland die staat voor participeren en verbinden. Samen met onze burgers zoeken wij constant naar creatieve en duurzame ideeën om de leefomgeving te blijven verbeteren.

Jouw rol als beleidsadviseur sport voor het team Welzijn & Vrije Tijd zoeken we tijdelijk een beleidsadviseur Sport ter ondersteuning van het subteam Sport. Met ruim 150.000 inwoners, en de geplande ‘schaalsprong’ van 50.000 inwoners in het vooruitzicht, is het sport- en beweegbeleid in Haarlemmermeer een dynamisch werkterrein.

Als beleidsadviseur Sportbeleid werk je samen met de collega’s die een relatie hebben met sport, zoals medewerkers van Vastgoed, Beheer & Onderhoud, Financiën, Ruimte, Projecten, Sociaal Domein en Volksgezondheid, en extern met sportverenigingen, Sportservice en andere uitvoerende organisaties. Je bent daarbij o.a. verantwoordelijk voor:

• Vertaling van de coronamaatregelen naar de accounts en sportclubs en het binnen halen van mogelijke fondsen en steun voor de accounts;
• Uitvoering geven aan het lokaal sportakkoord;
• Het mede met Vastgoed ontwikkelen van nieuw beleid inzake kostprijs dekkende tarieven voor sportverenigingen;
• Het leveren van een bijdrage aan het uitvoeringsprogramma van zowel de binnensport als de buitensportaccommodaties i.v.m. de ‘schaalsprong’.

Deze opdracht duurt 6 maanden.

Bent u geïnteresseerd, mail dan voor 23 juni naar fleur@koopmanoptima.nl