Voor een gemeente in het midden van het land zijn wij op zoek naar een beleidsadviseur cultuurbeleid en cultuurtaken voor 12 uur per week.

De werkzaamheden:

 • Vanuit een frisse, externe blik, sparringpartner zijn en met eventuele suggesties voor verbetering komen;
 • Het afhandelen van subsidieaanvragen gedurende het jaar voor incidentele activiteitensubsidies van amateurverenigingen, culturele evenementen en initiatiefnemers voor activiteiten waarvan een zeker Cultureel Visitekaartje uit gaat op basis van de Subsidieregeling culturele activiteiten Noordoostpolder (op termijn over te nemen door de beleidsadviseur Recreatie en Toerisme);
 • De huidige subsidieregeling aanpassen op het nieuw vastgestelde beleid;
 • Waarnemen van alle taken op het gebied van de lokale omroep en de subsidieverlening op basis van de Mediawet 2008;
 • Deelnemen aan ambtelijke overleggen in de provincie Flevoland, met andere gemeenten binnen Flevoland en met de CultuurRegio Zwolle en het voorbereiden van de bestuurlijke overleggen;
 • Het beoordelen van de noodzaak tot verlenen van Coronasteunmaatregelen en hiertoe rijksmiddelen oormerken;
 • Samen met het Cultuurbedrijf Noordoostpolder en amateurverenigingen opstarten van een platform amateurkunst;
 • Het uitvoeren van de motie Muziekpodium: onderzoeken van de mogelijkheden tot aanschaf van een verplaatsbaar pop-up podium t.b.v. evenementen en verenigingen;
 • Hand en span diensten bij onvoorziene zaken m.b.t. cultuur;
 • Afstemming met collega’s (ook van Onderwijs i.v.m. cultuureducatie en VVE en met beleidsadviseur Cultureel Erfgoed)
 • Samen met de beleidsadviseur cultuur inwerken van de collega’s die nieuwe cultuurtaken hebben gekregen;
 • Samen met de beleidsadviseur cultuur en projectmedewerker Voorzien in Vastgoed inhoudelijk afstemmen over (ver)nieuwbouw cultuurgebouwen;

Kennis en ervaring:

 • Ruime ervaring met cultuurbeleid en de uitvoering daarvan binnen een gemeentelijke organisatie;
 • Ruime ervaring met subsidieprocessen;
 • Affiniteit met en aantoonbare kennis van cultuurbeleid, bibliotheekwerk, mediabeleid en amateurkunsten;
 • Kennis over ontwikkelingen van rijksbeleid op het vlak van cultuur en kennis van relevante wet- en regelgeving.

Competenties:

 • Hands on mentaliteit: pragmatisch en doelgericht;
 • Utstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Flexibele instelling;
 • Enthousiasmerende persoonlijkheid;
 • Politieke sensibiliteit.

Deze opdracht heeft een duurt van 7 maanden.

Bent u geïnteresseerd, mail dan voor 13 mei naar fleur@koopmanoptima.nl