Onze dienstverlening richt zich uitsluitend op de publieke sector. Wij helpen (semi) overheidsorganisaties en maatschappelijke instellingen bij hun complexe beleids- en organisatievraagstukken. Zowel met advies als met de inzet van interim-professionals. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Zo dragen wij bij aan de kwaliteit van zowel de publieke sector als de samenleving.

 

Wij werken samen met en zijn gehuisvest bij Inholland. De samenwerking met studenten helpt om de juiste innovaties in gang te zetten. Wij geloven in de bundeling van onze meerjarige ervaring met de out of the box benadering van jonge talenten. Wij kunnen van studenten leren en zij van ons. Doel is dat zij maximale kansen krijgen en creëren. Hiermee heeft ons bedrijf de maximale maatschappelijke meerwaarde. Voor alle partijen – en zeker voor u als klant- biedt dit innovatieve kansen!

Koopman Optima heeft een open oog voor de veranderende samenleving en daarbij zien wij met name de publieke sector zoeken naar en worstelen met haar nieuwe rol. Door digitalisering, grootschalige decentralisaties en overheidsbezuinigingen veranderen de verhoudingen tussen overheid, markt en samenleving. De markt en de samenleving nemen initiatieven om taken van de overheid over te nemen. In die participatie- en netwerkmaatschappij organiseren burgers zich in zowel formele als informele verbanden op terreinen als zorg, welzijn, energie en vrije tijd.

 

Krachtig en actief burgerschap is het antwoord op deze zo gewenste participatie en zelfredzaamheid van burgers. Tegelijkertijd leiden privatisering en marktwerking vaak tot sociaal ondernemerschap. Hoe gaat de publieke sector om met deze ‘maatschappelijke dynamiek’…? Welke eisen stelt deze aan de overheid als instituut en aan haar ambtenaren en bestuurders…? Hoe ontwikkelt zich het spanningsveld tussen de ‘verticaal’ georganiseerde overheid – met nadruk op regels en procedures – en de ‘horizontaal’ functionerende samenleving – met nadruk op ideeën en initiatieven…?

 

Voor Koopman Optima is in ieder geval duidelijk, dat een netwerksamenleving niet gebaat is bij de klassieke hiërarchische overheidssturing. Daarnaast liggen er ook nieuwe rollen in het verschiet voor de publieke sector en haar bestuurders, ambtenaren en medewerkers. Zij moeten zich in onze visie veel meer faciliterend en stimulerend opstellen, samenwerkingsrelaties aangaan, durven te experimenteren en vooral geloven in het innovatieve vermogen van de samenleving!

 

Dat de publieke sector daarbij wel wat hulp kan gebruiken, is ons bestaansrecht…